Semrén & Månsson satsar på byggherredrivna planer

Publicerat 2018-12-12

Ett snabbspår till produktion av nya bostäder, en mer sammanhållen process och tätare samverkan. Fördelarna med byggherredrivna planprocesser är många. På Semrén & Månsson gör man nu arbetssättet till en naturlig del i utvecklingen av kontorets stadsbyggnadsstudio – och först ut är en detaljplan i centrala Lerum.

- Vi är vana vid att jobba i tidiga skeden och vägleda våra kunder i planprocesser. Skillnaden är att vi nu tar ett helhetsgrepp och får bättre kontroll över processen från idé till genomförande, vilket kommer att gynna alla inblandade, säger Elin Johansson, studiochef för stadsbyggnad på Semrén & Månsson i Göteborg.

Det aktuella projektet omfattar cirka 100 lägenheter fördelade på tre hus i Lerums centrum, granne med Säveån. Beställare är Jutabo AB, och Semrén & Månsson är förutom arkitekt både projektledare och planarkitekt tillsammans med Rådhuset Arkitekter. Medan ansvaret för detaljplanen ligger på arkitekterna, sköter kommunen i vanlig ordning myndighetsbestyr som att ordna samråd med allmänheten. Och även om planen är den första i sitt slag i Lerum, är kommunens ambition att arbetssättet ska bli vanligare.

- Vi tror och hoppas att de byggherredrivna planerna är på frammarsch. Det är ett bra sätt öka takten i bostadsbyggandet och avlasta kommunerna genom att samtliga parters kunskap och resurser nyttjas maximalt, säger Lina Wågström, arkitekt och kontorschef på Semrén & Månsson i Stockholm.

Förutom planen i Lerum driver Semrén & Månsson ett planprojekt i Stockholmsförorten Huddinge. Och fler är på gång. Därför rekryterar kontoret nu erfarna planarkitekter till stadsbyggnadsstudion i både Göteborg och Stockholm.