Semrén & Månsson nominerade till byggnadspris

Publicerat 2018-11-15

Nu står det klart att Semrén & Månssons tillbyggnad av Sjöfartsverkets tidigare kontor i Klippan är nominerat av Göteborgs stad till årets bästa byggnad.

- Det är alltid roligt när vi får kvitto på att vårt arbete adderar värde till staden och dess invånare, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.

Den nominerade byggnaden ligger vid Älvsborgsbrons södra fäste i stadsdelen Klippan. Området präglas av äldre industribebyggelse som i dag till stor del utvecklats till kontor, bostäder och hotell.

På uppdrag av fastighetsbolaget KB Majorna har Semrén & Månsson utformat en tillbyggnad till tidigare Sjöfartsverkets byggnad, innehållande kontorslokaler på omkring 2000 kvadratmeter. Byggnaden stod klar 2017 – vilket också är ett kriterium för att bli nominerad till priset.

Prispengarna kommer från Per och Alma Olssons minnesfond som instiftades på 1920-talet, och Göteborgs stad står för själva utnämnandet. Enligt fondens krav vinner ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav.”

- Klippan är en del av staden som ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Det är därför extra spännande att få vara med och utveckla stadsdelen. Här bygger man bokstavligen på historisk mark – det blir en balansgång mellan att förvalta och tänka framåt, säger Sophie Dufva, kontorschef för Semrén & Månsson i Göteborg.

Byggnaden är uppförd i traditionellt tegel och har ett stort glasparti som vänder sig mot inloppet till Göteborgs hamn. Rött tegel och en glasad länk sammanbinder den nya delen med den ursprungliga byggnaden.

Vem av de 12 nominerade som vinner presenteras i mitten av december.
 

Fakta
Byggherre: KB Majorna
Arkitekt: Semrén & Månsson
Fastighetsägare: Castellum