Semrén & Månsson bygger för framtiden - tillsätter ny kontorschef

Publicerat 2014-02-13

Som ett led i att än bättre möta kundernas behov, görs strukturella förändringar hos Semrén & Månsson. Sophie Dufva tillträder den nya positionen som kontorschef på huvudkontoret i Göteborg och bolaget organiserar sig i ämnesorienterade studios som ska driva bolagets framstående affärsområden.
– Vi vill tydliggöra våra specifika kompetenser och samtidigt erbjuda en bättre uppställning för att matcha våra beställares organisationer, säger Adelina Mehra, VD för Semrén & Månsson.

Semrén & Månsson grundades 1969 och sedan dess har bolaget vuxit stadigt till att idag vara ett arkitektkontor med närmare hundra medarbetare. Under åren har man gjort uppköp av bland annat vårdfokuserade CGC och startat det egna visualiseringsbolaget Zynka – förändringar som handlat om en anpassning till marknadens utveckling och beställarnas önskemål.

Och nu är det dags igen.
– Med ett arkitektkontor på närmare 100 medarbetare, placerade i Göteborg, Stockholm, Stettin och St Petersburg krävs personer med beslutskraft. Därför skapar vi en tydligare organisation med disciplinansvariga. Det säkrar upp kvaliteten i projekten och gör processerna effektivare för våra kunder, berättar Adelina Mehra.

Den centrala rollen som kontorschef i Göteborg tillträds av Sophie Dufva, vars CV visar en bakgrund som arkitekt hos Eliassen og Lamertz-Nielssen i Oslo, samt ett internationellt arbetsfält på IKEAs arkitektkontor. Och med sina 12 år på Semrén & Månsson är hon väl insatt i företaget för att kunna axla ansvaret att bygga det heltänkande arkitektkontoret.

– Som kontorschef kommer jag lokalt att ha huvudansvar mot våra kunder och internt leda och organisera det operativa arbetet i tätt samarbete med våra studiochefer. Det här ett spännande steg och jag ser fram emot att starta upp den nya organisationen och se den växa, säger Sophie Dufva.

Det är kontorets viktigaste kompetensområden – Bostäder, Publika byggnader, Vård, Inredning och Internationella uppdrag – som nu delas in i ämnesspecifika studios, med syfte att tydliggöra och spetsa kompetensen inom respektive disciplin. I samband med omorganiseringen försvinner även formellt bolaget Vård och Skola och blir en del under taket Semrén & Månsson.

För Magnus Månsson, ägare och koncernchef, innebär fördelningen av de affärsledande arbetsuppgifterna en möjlighet att fortsätta arbeta nära kunder och projekt i tidiga skeden.

– Jag är mycket glad att vi kan presentera en så kompetent och omtyckt kontorschef som Sophie. Min roll blir att stödja henne och vår VD i deras arbete att utveckla vårt erbjudande, samtidigt som det ger mig mer tid att arbeta med projekten, säger Magnus Månsson.