Peggy Deamer, Yale School of Architecture, i samtal med Magnus Månsson om arkitektrollen

Publicerat 2018-05-03

Hon är professor på Yale School of Architecture i USA och forskar bland annat om arkitektrollens utveckling. Dessutom driver hon sitt eget arkitektkontor och är en av grundarna till organisationen The Architecture Lobby. Nyligen gjorde hon en resa till Europa, där hon besökte tongivande arkitekter i London, Paris och… Göteborg!

Peggy Deamer är ständigt i rörelse. Hon föreläser, undervisar och möter arkitekter från hela världen. På sina resor har hon uppmärksammats på att det i Sverige finns en växande rörelse kring att förändra designprocessen och arkitektens roll. Och eftersom Magnus Månsson engagerat sig i frågan ville hon träffa honom för att få en tydligare bild av utvecklingen.

– Jag skulle hålla en föreläsning i London och reste hela vägen från Nya Zeeland. Därför ville jag samtidigt ta tillfället i akt att samla in information till min forskning om hur arkitekter organiserar sig i Europa. Jag besökte Paris för att ta reda på hur strukturen ser ut i Frankrike och kom till Göteborg av samma skäl, säger Peggy Deamer.

Fredrik Nilsson, arkitekt och professor i arkitekturteori på Chalmers, hade berättat om hur Magnus Månsson arbetar för att utveckla arkitektprofessionen och arkitektens roll. Bland annat genom att driva projekt i egen regi och ta initiativet till föreningen Byggande Arkitekter. Efter besöket på Semrén & Månssons Göteborgskontor var Peggy Deamer både inspirerad och entusiastisk.

– Mitt intryck var att Mr. Månsson ledde vägen för en starkare arkitektroll som inte bara är relevant för Sverige utan även för arkitekturen i andra utvecklade länder, säger Peggy Deamer.