På ritbordet bonus - KTH studentbostäder

Publicerat 2014-06-09

I senaste numret av tidskriften RUM kan ni läsa om Semrén & Månssons pågående studentbostadsprojekt KTH ROCKS.