Ombyggnaden tar fart

Publicerat 2014-06-27

Nu händer det saker på hörnet Östra Hamngatan-Kungsportsplatsen! Ombyggnaden av kvarteret Hernhutaren har satt igång. En klassisk Göteborgsadress som huserat såväl ägaren till Meeths varuhus som GPs redaktion och tryckeri.
Semrén & Månsson har för Wallenstam ritat en ombyggnad där det befintliga taket ersätts med ett glastak med grafisk randning som ger en modern, ljus kontorsmiljö. Projektet uppfyller kraven för miljöbyggnad silver och inflyttning i huset är satt till våren 2015.
Danske Bank kommer att sitta i största delen av huset, med kundkontor i bottenvåningen mot Östra Hamngatan. Skobutiken Karltex har redan flyttat in i en ny butik som vetter mot torget där också Apoteket Kronan får sin nya entré.