Nytt liv till Pusterviksområdet när kvarteret Röda bryggan omdanas

Publicerat 2018-09-25

Nu utvecklar Semrén & Månsson tillsammans med Castellum och Sverigehuset ett av de mest spännande lägena i Göteborgs innerstad. Genom varsam omvandling till nya bostäder, kontor, restauranger och butiker ska kvarteret Röda Bryggan skänka nytt liv till stadsrummet längs kajkanten.

Vid den nyligen upprustade Järntorgsgatan utvecklar Sverigehuset ett 70-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket upp mot Järntorget. I Castellums regi skapas ytterligare ett tillskott på bostäder, kontor och verksamheter längs med Brogatan och Pusterviksgatan genom om-, till- och påbyggnader. Alltsammans ritat av Semrén & Månsson.

- Vi är glada att få förtroendet att utveckla den här fina platsen och formge hela kvarteret. Att förnya ett innerstadsområde är alltid komplext då det finns många befintliga värden att förhålla sig till. Med största respekt för dessa värden ska vi nu tillföra nya som gynnar alla som rör sig i staden, säger Sophie Dufva, arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg.

Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär.

Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar.