Miljösmarta skifferhus i Stocksund kammar hem guldet

Publicerat 2018-06-01

Försommargrönskan frodas kring de nya bostadsrätterna i Stocksund i Danderyd som Semrén & Månsson ritat för Patriam. En perfekt inramning för de skifferklädda husen som nu preliminärt certifieras enligt Miljöbyggnad med högsta betyget Guld.

Miljöbyggnad står för hållbara byggnader som bidrar med goda miljöer att leva, arbeta och leka i, och bakom certifieringen står Sweden Green Building Council. För att en byggnad ska uppnå nivå Guld krävs att bästa tillgängliga teknik används för låg energianvändning, god inomhusmiljö och sunda material. De högt ställda miljökraven har också genomsyrat arbetet med husen på Bengt Färgares väg, berättar arkitekten Sanna Ridderstolpe.

- Redan husens placering bäddar för ett grönt förhållningssätt – en natursluttning omgiven av stora gröna ytor, ett stenkast från skärgården. Det har inspirerat oss att verkligen synliggöra hur vi jobbar med hållbara material som åldras vackert, inifrån och ut. 

Projektet är förhållandevis småskaligt med trettiosex lägenheter i olika storlekar, fördelade på två spegelvända huskroppar. Material som kalksten och trä går igen i såväl trapphus som i bostädernas golv och köksbänkar – robusta, långlivade material för både ekologisk och ekonomisk vinst. Varje lägenhet har sina unika detaljer. Men vad som verkligen fångar blicken är fasadbeklädnaden av grågrön skiffer, vars nyans skiftar efter väder, ljus och årstid.  

- Idén att använda takskiffer som fasadmaterial föll väldigt väl ut. Det ger ett gediget och påkostat intryck utan att för den skull vara kostnadsdrivande. Samma känsla får man inne i bostäderna – en genomgående lågmäld och genuin kvalitet med stor omsorg om detaljer, säger Sanna Ridderstolpe.