Maria Persson blir ny utvecklingschef på Semrén & Månsson

Publicerat 2019-03-05

Semrén & Månsson vill förflytta arkitektrollen och ta ett större helhetsansvar. Nu kliver Maria Persson in i den nya rollen som utvecklingschef för att leda och utveckla nya arbetssätt och processer som skapar högre värde i projekten.

Maria Persson har arbetat som arkitekt på Semrén & Månsson sedan 2008 och tillträdde den nya tjänsten vid årsskiftet. I rollen som utvecklingschef ansvarar hon för att utveckla kontorets erbjudande mot marknaden och driva projekt som möter branschens behov nu och framåt.

- Mitt ansvar blir att utveckla processer och arbetsflöden med kundens affär i fokus. Med 250 kollegor finns stor kunskap i koncernen och jag kommer att arbeta för att kanalisera och dra nytta av alla goda idéer. Och sprida kunskapen på bästa sätt, både internt och externt, säger Maria Persson. 

Ett av initiativen som Maria Persson är med och driver är utvecklingen av PlusArkitektur – Semrén & Månssons benämning på en ny arbetsmetodik där digitala verktyg fungerar som nav för ett tätare samarbete mellan arkitekt och uppdragsgivare. Metoden utvecklas för att ge ökad transparens i processen och säkerställa affären hela vägen från idé till förvaltningsobjekt.

- Vi arbetar för att öka precisionen och skapa högre värden i projekten. Ambitionen kräver inte bara ansvar för den formmässiga delen av arkitekturen och vad den ska bidra med, utan också förståelse för hela affären, säger Maria Persson.

Redan i början av 2000-talet började arkitektkontoret att bygga i egen regi. Genom de egna projekten dras lärdomar om de verkligt smarta lösningarna och hur samarbetet mellan arkitekt och byggherre kan utvecklas. Kunskap som nu ligger till grund för den nya metodiken.

- Med 50 års erfarenhet har vi en bra utgångspunkt för att ta oss an framtiden. Vår bransch är i ständig förändring och vi vill vara med och leda den. Jag är mycket glad att Maria tillträder tjänsten som utvecklingschef och ser att det kommer att göra oss till än skarpare arkitekter och stärka vårt erbjudande mycket positivt, säger Magnus Månsson, koncernchef för Semrén & Månsson.