Magnus Månsson omvald som ordförande för Byggande Arkitekter

Publicerat 2018-04-11

Intresset bland Sveriges arkitekter för att bygga i egen regi ökar snabbt och allt fler söker sig till föreningen Byggande Arkitekter. Antalet medlemsföretag har ökat från 9 till 35 arkitektkontor på bara några år. Semrén & Månssons koncernchef Magnus Månsson, som nyligen blev omvald som ordförande för ytterligare två år, ser föreningen som en viktig del i en förflyttning av arkitektrollen.

– Det är mycket hedrande att bli omvald som ordförande och fortsätta att utveckla Byggande Arkitekter. Det svenska byggandet står inför en rad utmaningar och det är kanske viktigare än någonsin med arkitekter som vill och vågar ta större ansvar, säger Magnus Månsson.

Byggande Arkitekter är Sveriges första och enda förening för arkitektkontor som vill stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att själva eller i partnerskap med andra genomföra byggprojekt. När arkitekterna kompletterar sin kärnverksamhet med att vara byggherre får de viktiga erfarenheter som deras övriga uppdragsgivare kan dra nytta av. Det En utveckling som går helt i linje med Semrén & Månsson helhetsfilosofi där form, teknik och ekonomi samspelar fullt ut och berikar varandra.

– Tidigare hade arkitekter ett helhetsperspektiv, som vi önskar att återta. Tittar vi på andra länder i Europa, det räcker med att gå till Danmark, så jobbar våra kollegor helt annorlunda. Där får de ta ett mycket större ansvar vilket är till gagn för alla parter i en byggprocess, fortsätter Magnus Månsson.

Vid föreningens stämma omvaldes även de ordinarie styrelserepresentanterna Staffan Schartner, Omniplan samt Joakim Uebel, Sandellsandberg arkitekter för en ny tvåårsperiod. Till ny suppleant valdes Maja Ivarsson, VD i Okidoki arkitekter AB.