Magnus Månsson bakom ny professur i arkitektur och ekonomi på Chalmers

Publicerat 2017-11-20

En god arkitekt ser till helheten. Så har vår koncernchef Magnus Månsson alltid resonerat – och det är en övertygelse vi alla delar på Semrén & Månsson. Därför är det med stor glädje vi kan berätta att Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi nu instiftas på Chalmers, på Magnus Månssons initiativ.

– Det här är ett av de tydligaste tecknen på en förflyttning av arkitektrollen. Det räcker inte att vi arkitekter kan rita – vi måste också kunna räkna om vi ska bygga in värde i det vi ritar. Att tillsammans med Chalmers kunna erbjuda en arkitektutbildning som tillgodoser hela spektret av arkitektens roll är ett stort steg i rätt riktning. Det är så vi bidrar till att bygga ett bättre samhälle, säger Magnus Månsson.

Den långsiktiga, konstnärliga deltidsprofessuren med inriktning mot form, teknik och ekonomi finansieras av Maria och Magnus Månssons stiftelse. Tjänsten inrättas på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och kommer att utlysas efter nyår, med målet att den ska tillsättas före sommaren.

– Vi är självfallet mycket glada för att Magnus Månsson går in och stöttar denna professur som ökar våra möjligheter till en snabbare kunskapsutveckling inom det viktiga området mellan arkitektur och ekonomi. Området är en naturlig del när framtida stadsmiljöer planeras och helt nödvändigt för att med begränsade resurser utveckla ett hållbart samhälle, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers.

I Tyskland och flera andra europeiska länder syns redan liknande akademiska tjänster som kopplar samman ekonomi och arkitektur, men i Sverige blir professuren på Chalmers den första i sitt slag.

– Helhetssynen är arkitektens viktigaste redskap för att skapa god arkitektur med hållbara värden. Nu bygger vi in den som ett instrument i grundutbildningen och jag ser fram emot att se hur det kommer att påverka arkitektrollen på sikt, säger Magnus Månsson.

Och på Semrén & Månsson lever vi som vi lär. Oavsett om vi jobbar med stora nybyggnadsprojekt, ombyggnationer eller interiörer är det viktigt för oss att fungera som trygga rådgivare åt våra kunder. Naturligtvis när det gäller formen, men lika mycket för att göra smarta tekniska och ekonomiska avvägningar. Från koncept till detaljlösning – en helhet som skapar värden både i dag och i morgon.