Lena Fagle blir ny processledare

Publicerat 2020-04-21

Lena Fagle, arkitekt på Semrén & Månssons kontor i Stockholm får en ny roll som processledare. Med sin expertis och erfarenhet kommer hon att stötta utvalda projekt för bolagets samtliga kontor.

Rollen som processledare innebär att Lena är rådgivare åt kollegor och kunder men även bevakar frågor inom fastighetsbranschen och samhällsutvecklingen generellt. Detta för att möjliggöra affärs- och samhällsnytta inom enskilda projekt och för att förstå och utveckla kundens affär.

”Jag kommer att vara ansvarig för kvalitetsutveckling inom utvalda projekt. Dessutom är jag ansvarig för att rådge kollegor och kunder i frågor om arkitektonisk höjd, teknisk genomförbarhet, ekonomisk hållbarhet och innovationshöjd”, säger Lena Fagle.

Lenas nya roll som processledare innebär även ett övergripande kvalitetsansvar då hon kommer att delta under hela processen i de utvalda projekten. En viktig uppgift i projekten är att följa upp och utvärdera projektens intentioner och resultat för att leda kvalitetsutvecklingen framåt bland kollegor på kontoret men även tillsammans med kunder.

”Det som skiljer sig från en kanske mer traditionell roll är just det övergripande perspektivet i projekten. Att genomföra byggprojekt är ofta långa och komplexa processer och min roll blir att stödja och säkerställa att initiala visioner och målbilder genomförs och uppnås för både kund och kollegor. Det finns så mycket kunnande och erfarenheter som utvecklas inom varje projektgrupp och det är viktigt att ta tillvara på den och dela med sig till andra”, säger Lena Fagle.