Kv Rodga - Norrköpings nya entré

Publicerat 2012-05-15

Kv Rodga - Ny detaljplan i centrala Norrköping.

Genom sin närhet till resecentrum, vatten och parker och med en kombination av gamla anrika byggnader och ny spännande arkitektur kan området bli ett av de mest spännande och attraktiva i innerstaden. Planområdet är en viktig pusselbit i utvecklingen av Norrköpings stadskärna runt resecentrum och när området är färdigt kan det innehålla cirka 120-150 lägenheter, ett hotell med 150-200 rum och cirka 2300 kvm lokalyta.

I detaljplanen ges plats för ett hotell i hörnet mot Stationsrondellen. Byggnaden kommer att framhäva Drottninggatans centrala roll i staden och matcha den kraftfulla bebyggelsen i kvarteret Renströmmen och kvarteret Stjärnan på andra sidan Carl-Johans park. Byggnaden ska ha verksamheter i bottenvåningen och gärna verksamhet stor del av dygnet. Därigenom kommer känslan av trygghet förstärkas för den som rör sig mellan resecentrum och staden kvälls- och nattetid.

Befintlig, värdefull bebyggelse inom planområdet, det så kallade Druvan, idag folktandvård, och en mindre gårdsmiljö invid Godsgatan, ska bevaras.

Mellan Godsgatan och kvarteret Presidenten utökas och höjs kvaliteten på den befintliga parkmarken. En ny stadsdelspark kommer att uppstå för boende, arbetande och andra besökare i området.