Kv. Glidplanet 2 och 3 nominerat till byggnadspris

Publicerat 2018-12-18

Ett kvarter med flerbostadshus som Semrén & Månsson ritat i Södra Ladugårdsängen, Örebro, är nominerat till Örebro kommuns byggnadspris 2018. Projektet är resultatet av ett nytt grepp som kommunen prövar, där en flexibel detaljplan och aktiv samverkan mellan områdets aktörer ska öppna för en mer holistisk stadsplanering.

I den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen har byggherrar och arkitekter tillsammans format kvarterens volymer och gestaltning med utgångspunkt i ett ambitiöst gestaltningsprogram. Kvarteret Glidplanet 2 och 3 omfattar ett vinkelhus i sex våningar, ett lägre gårdshus och två fristående lamellhus. Fasaderna är i ljust tegel och bronsfärgad metall respektive gröna metallfjäll, och alla de 146 bostäderna har balkong.

Med sin generösa gård med gemensam bastu och växthus har kvarteret stor potential att utvecklas till en levande boendemiljö och en attraktiv del av den nya stadsdelen, skriver byggnadsnämnden i sin motivering.

Beställare är Järngrinden projektutveckling och Mjöbäck entreprenad.