KTH Live-In Lab goes live!

Publicerat 2016-02-15

12 februari presenterades den nya satsningen KTH Live-In Lab i Dome of Visions på KTH Campus. Projektets hemsida är nu uppe och det går att ansöka om att använda labbet för att forska och testa produkter och tjänster inom bygg- och miljöteknik. Semrén & Månsson är inte bara arkitekter för projektet, utan också en av de samarbetspartners som arbetar med den framtida affärsmodellen för labbets verksamhet. KTH Live-In Lab kommer att bli en testbädd där näringsliv och akademi kan mötas för att gemensamt utveckla en plattform för hållbar utveckling inom byggsektorn.

Linda Teng, handläggande arkitekt för projektet från Semrén & Månsson, presenterade under releasen den arkitektoniska processen och hur det aktiva labbets utformning kommer att se ut.

-Det är så roligt att detta äntligen blir verklighet, säger Linda Teng. Det har tagit ett antal år sedan vi startade upp projektet tillsammans med Einar Mattsson och KTH. Då var det mest galna idéer och visioner om möjligheten till ett föränderligt labb som man också skulle kunna bo i. Nu står vi här och projekteringen är i full gång. De första studenterna medverkar redan i processen och deltar i projekteringsmöten om hur framtidens bostäder ska utformas. Ofta talar man om ett glapp mellan akademin och näringslivet. Det glappet vill vi gärna radera i KTH Live-In Lab.

KTH Live-In Lab är en del av projektet KTH Rocks som Einar Mattsson bygger i samarbete med Semrén & Månsson. Totalt byggs 300 studentlägenheter. Beräknad inflyttning till bostäderna blir hösten 2017.

Läs mer på http://www.liveinlab.kth.se/.