Jubileumsfest

Publicerat 2019-11-15

Lördagen den nionde november 2019 firade Semrén & Månsson Group 50 år. Denna stora och viktiga milstolpe uppmärksammades stort internt när företaget samlade samtliga medarbetare i koncernen från Göteborg, Stockholm, Malmö, det polska kontoret från Szczecin och de ryska kontoren från S:t Petersburg och Moskva. Festen hölls på Clarion Hotel Post som Semrén & Månsson var med och designade 2012, och under kvällen bjöds det på mat, dryck och underhållning för att fira detta jubileum.

Semrén + Månsson

Koncernchefen Magnus Månsson, som själv firar 40 år på företaget, höll ett uppskattat tal där han delade med sig av företagets resa och vem grundaren Per-Rune Semrén var och hur hans anda lever vidare i verksamheten. Om företagets bakgrund och om hur allt startade kan läsas här: http://www.semren-mansson.se/50/semren-mansson-hur-allt-borjade 

Erfarenhet + Nyfikenhet

Inför kvällen ombads företagets koncernchef Magnus Månsson samt VD Ulrika Liss-Daniels att dela med sig om sina tankar kring vad 50 år innebär för företaget och vad de nästkommande 50 åren kan komma att betyda.

”Det är att till fullo integrera digitala processer i vårt skapande, att ta hänsyn till den förändrade värld vi kommer att leva i, avseende behov av flexibla rumslösningar beroende på om man har barn-vecka eller inte exempelvis. Samt att vi i branschen tar ansvar för samhälleliga förändringar såsom den ökande ensamheten och utanförskapet som växer, vilket ställer helt nya krav på hur exempelvis ytor skall användas i ett hyreshus eller hur öppna platser kan främja dialog eller var i staden vi kan mötas över områdesgränser. För att kunna göra detta måste vi visa på både affärs- och samhällsnytta i varje projekt, det kommer att vara avgörande.”

                        Ulrika Liss-Daniels, VD för Semrén & Månsson Group

”Jag tror att hela byggbranchen står inför en fullständigt nödvändig strukturomvandling. Detta har andra branscher genomfört sedan länge vilket har givit nya förutsättningar och stärkta marknadspositioner. Jag ser också att en delvis ny och utvecklad arkitektroll kan göra stor nytta vid denna omvandling förutsatt att vi förstår de ekonomiska villkoren i både byggprocessen som i förvaltningsprocessen.
Den nya arkitektrollen är förutsatt en utvecklad affärsförståelse, en holistisk kraft, som kan göra stor skillnad i branschen och i samhällsbygget.”

                       Magnus Månsson, Koncernchef för Semrén & Månsson Group

Vi är tacksamma för de första 50 åren, och bär med oss detta med stolthet när vi nu går vidare mot nästa 50.