Invigning av nya kontorslokaler i Stockholm city

Publicerat 2016-03-18

Mitt i city och i K-märkt byggnad, har vi ritat en ombyggnation av en kontorslokal för hyresvärden Hufvudstaden. För hyresgästens räkning har vi även ritat inredningen. Nu är allt invigt och klart!

Viktiga aspekter för utförandet har varit bra möjligheter för representation och god arbetsmiljö. Vi har velat att helheten ska kännas familjär, likt ett hem som växer fram under årens lopp, där tingen bär spår. Vi har därför återanvänt befintliga möbler, som vi blandat och kompletterat med nya. Materialen i inredningen ska kännas gedigna och bestående. Vi har under projektets gång sett ett värde i olikheter, återanvändning och att blanda stilar.