INVIGNING AV ALFONS KULTURHUS

Publicerat 2012-10-25

Torsdag 25 oktober invigs Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.

Alfons Åbergs barnkulturhus kommer att inrymmas i den gamla Fröhandeln i den anrika Trädgårdsföreningen i Göteborg. Det nya kulturhuset blir en byggnad där barn kan klättra, kliva och själva vara i Alfons Åbergs värld, i form av bekanta scenografier baserade på böckerna.

Fröhandeln har ett högt kulturhistoriskt värde och utgör en viktig del i Trädgårdsföreningens historia. Byggnaden, ritad av arkitekten Victor von Gegerfeldt, uppfördes 1875 och har genomgått några om- och tillbyggnader genom årens lopp. Dock finns många ursprungliga och tidstypiska delar kvar av huset. Fröhallen, där fröer förvarades i frölådor utgör utställningens huvudrum. Här samspelar de bevarandevärda frölådorna med de nya scenografi ska tilläggen. I anslutning ligger även ett teaterrum med scen och en ny utvändig terrass i solläge mot kanalen.