I rummet – en podcast om värdeskapande arkitektur, avsnitt 4

Publicerat 2018-06-21

I vårt arbete träffar vi dagligen kloka och kreativa personer som liksom vi drivs av viljan att bygga ett bättre samhälle. Det blir många spännande samtal där tankar och erfarenheter utbyts. Samtal som skulle kunna inspirera andra, men som alltför ofta stannar mellan rummets fyra väggar. Synd, tycker vi. Därför har vi startat en podcast som bjuder in fler att lyssna till samtalen.

Avsnitt 4

Arkitektens roll är på väg att förändras. Det är utgångspunkten när Magnus Månsson träffar Fredrik Nilsson, professor i arkitekturteori vid Chalmers och ledare för forskningsplattformen Architecture in the making. Tillsammans tar de sig an frågan om vilka ”språk” arkitekten måste behärska för att få tillträde till rummen där besluten fattas. Språk som arkitektstudenterna nu får närmare tillgång till, tack vare den Chalmersprofessur i arkitektur och ekonomi som instiftats på Magnus Månssons initiativ. Programledare är arkitekt Eva Strömer Joklint.

Välkommen in i rummet.