Hallå där, Sarah Chabraoui

Publicerat 2019-09-03

Som länk mellan arkitektkontoret och digitaliseringsproffsen i systerbolaget Zynka BIM är hon en nyckelperson i utvecklingen av Semrén & Månssons digitala projektstöd. Här ger Sarah Chabraoui en inblick i arbetet som tillförordnad BIM manager.

Du har jobbat som byggnadsingenjör på Semrén & Månsson Arkitekter i flera år och axlar nu en ny roll vid sidan av din gamla. Vad innebär uppdraget som BIM manager?

- Det handlar framför allt om att samordna företagets BIM-stöd och vara en resurs för kollegorna på alla våra kontor. Vi jobbar ständigt med att höja kompetensen i företaget och jag bistår med att utbilda, introducera nya verktyg och stötta i det dagliga arbetet. Allt för att förenkla vardagen både för dem som jobbar i projekten och för våra beställare. Med ett sömlöst internt arbete kring BIM-frågorna frigör vi också mer tid till själva skapandet.

BIM (kort för Building Information Model) har på några år gått från att engagera ett fåtal experter till att ha en självklar plats i arkitekters, exploatörers och fastighetsägares vardag. Hur skulle du beskriva utvecklingen från Semrén & Månssons perspektiv?

- Det är väldigt tydligt att marknaden har mognat och att fler är öppna för att ta till sig de digitala verktygen. Som företag behöver vi vara på tårna mer än någonsin. Målet är att vara med och driva utvecklingen, och med marknadsledande Zynka BIM till systerbolag har vi redan ett visst försprång. Men nu utbildar vi medarbetare på bred front och glappet mellan den mest erfarna och den minst erfarna minskar stadigt.

För den oinvigde kan det digitala projektstödet fortfarande upplevas som krångligt och svårt att greppa. Vad är egentligen vinsterna med att digitalisera?

- De digitala verktygens huvudsyfte är faktiskt att förenkla. När konsulter och beställare kan samlas kring en gemensam modell minskar risken för missförstånd och felberäkningar. Kommunikationen blir också tydligare och mer demokratisk när du inte längre behöver kunna tolka en ritning för att förstå arkitektens idéer. Lägger vi dessutom till VR- och AR-teknik (virtual reality och augmented reality) kan slutanvändarna själva utvärdera olika lösningar tidigt i processen – ett arbetssätt vi just nu använder flitigt i planeringen av vårdmiljöer på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

BIM är också en viktig del i Semrén & Månssons arbetsmetodik Plusarkitektur. Berätta lite om det!

- Väldigt förenklat går metodiken ut på att kombinera digitala processer med ett större helhetsansvar i projekten. Genom att samordna olika discipliner och korta arbetsprocesserna kan vi sätta fokus på det som verkligen betyder något: att skapa större värden för människorna som ska använda det vi bygger.

Med BIM öppnas fantastiska möjligheter att samla information om en byggnad, från skisstadiet och genom hela byggnadens livslängd, för alla att överblicka närhelst det behövs. Man kan säga att tekniken låter oss ana hur storyn slutar redan innan den är skriven. Och med den infon i handen – vad kan vi göra bättre redan från start?