Hallå där, Patrik Magnusson och Oskar Tagesson

Publicerat 2019-04-08

Frågan på allas läppar: Hur ska den utsläppstunga byggbranschen lyckas ställa om mot en mer hållbar framtid? Nu drar Semrén & Månssons årliga hållbarhetsvecka i gång, och vi ger ordet till två som själva har gått från ord till handling: arkitekterna Patrik Magnusson och Oskar Tagesson.

Ni är båda aktiva i Semrén & Månssons kvalitets- och hållbarhetsarbete. Berätta lite om det!

Patrik: Jag ansvarar för kontorets kvalitets- och miljöledningssystem, alltså vårt övergripande arbete med kvalitetssäkring och miljöfrågor, medan kontorets hållbarhetsgrupp, där Oskar ingår, jobbar mer hands on med just hållbarhet.

Oskar: Vi jobbar också tätt ihop med dessa frågor och är båda drivande i kontorets – och branschens – omställning till hållbara och fossilfria alternativ. Till exempel har vi gemensamt tagit fram en hållbarhetsanalys som bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling, och som nu blir en del av kvalitetssäkringen i varje projekt. I hållbarhetsgruppen driver vi både samverkansfrågor, som medlemskapet i Fossilfritt Sverige och Sweden Green Building Council, och ordnar olika fortbildande aktiviteter på kontoret, som den årliga Hållbarhetsveckan som drar i gång i dag.

Så vad händer under Hållbarhetsveckan?

Oskar: Den här veckan engageras hela kontoret i hållbarhetsfrågorna och vår agenda tar över en del av de interna rutinerna, som studiomöten och Infood (kontorets interna lunchföreläsningar). I år kommer vi bland annat att få lära oss mer om nudging för hållbara val, samt vara värd för Sweden Green Building Councils medlemsmöte på temat ”Dags att ställa om – men hur”.

Medvetenheten kring klimatfrågan har ökat snabbt. Ändå kan nog många känna en frustration över att ”inget händer” just i byggbranschen. Vad tror ni krävs för att fler ska ta steget och våga satsa?

Oskar: Jag tror att en avgörande faktor är politiska styrmedel, som de klimatdeklarationer Boverket har initierat för att räkna ut CO2-ekvivalenter per byggd kvadratmeter. Det behöver också bli mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga hållbart. Där har vi arkitekter en viktig roll i att argumentera väl, visa på fördelarna och förklara relationen mellan initial kostnad och långsiktigt värde. Vi som bygger i egen regi kan också föregå med gott exempel, samtidigt som vi lär oss förstå byggherrens verklighet.

Patrik: Man ska heller inte underskatta konsumentens makt när det gäller att skapa incitament för hållbart byggande. Redan i dag ser man till exempel att miljöcertifierade kontor snabbt blir uthyrda, medan nybyggda kontor utan miljöprofil riskerar att stå tomma. Det görs också försök med så kallade gröna lån, där bankerna lånar ut pengar med fördelaktig ränta till den som väljer att köpa en miljöcertifierad bostad.

Och på ett privat plan – vad kan och bör man göra?

Oskar: För mig som kommit en bit i min egen omställning handlar mycket om att inspirera andra att följa efter. Det kan vara att föreslå fritidsaktiviteter som både är roliga och klimatsmarta, som att ta tåget och vandra istället för att ta flyget till en shoppingweekend i en storstad. Man kan också ta hjälp av appar som Svalna och Klimatkollen för att få svart på vitt vilket avtryck man gör, och därmed få motivation till förändring.

Patrik: När man själv fått upp ögonen för problemet kan man tycka att det går trögt med förändring i samhället i stort. Ett sätt att driva på utvecklingen är att börja nätverka, både på fritiden och på sin arbetsplats eller i sin bransch. Oskar är till exempel aktiv i Naturskyddsföreningen och vi är båda engagerade i rörelsen #ArchitectsForFuture. Med kraften i att vara många blir det lättare att nå ut och påverka beslutsfattare. Rent privat har jag gjort förändringar steg för steg, sett över min kost, mitt resande och mitt sparande. Det har inte gått över en natt – men det viktiga är ju att börja någonstans.