Hallå där, Andreas Skoglund och Jonathan Hansson

Publicerat 2019-10-08

Semrén & Månsson Arkitekter har turen att dela lokaler med några av Sveriges vassaste visualiserare, nämligen systerbolaget Zynka Visual. Möt Andreas Skoglund, tillförordnad vd, och Jonathan Hansson, operativ chef, som med datorns hjälp ger liv åt det som ännu bara existerar på idéstadiet.

Ni kallar er picturetellers. Vad är bakgrunden till det?

Jonathan: Det är en lek med begreppet storytelling som vi tycker beskriver vår verksamhet på ett träffande sätt. Vi skapar ju inte bilder kort och gott. Vi översätter våra kunders idéer till historier i bildform och lägger stor vikt vid att fånga rätt känsla eller stämning i det vi levererar.

Berätta lite om hur ni jobbar.

Andreas: Vårt största affärsområde är arkitekturvisualisering men vi gör också miljöbilder för reklambranschen, konceptuella bilder och produktvisualisering. Just för att bli så bra som möjligt på olika typer av illustrationer. Våra kunder är allt ifrån byggherrar, fastighetsutvecklare och arkitektkontor till mäklare, reklambyråer och företag i möbel- och designbranschen, och det är viktigt för oss att inte bara vara utförare utan framför allt en erfaren och trygg samarbetspartner.

Arkitekternas programvaror blir allt mer avancerade, och i dag går det att få fram bilder av ganska hög kvalitet utan att vara expert på bildhantering. Hur förhåller ni er till den snabba utvecklingen?

Jonathan: Vi ser till att alltid ligga i framkant när det gäller teknik och programvaror, men det är en ren hygienfaktor i vår bransch. Det viktiga är hur vi utvecklar vårt erbjudande för att skapa mervärde för kunden. Där har vi gått från att ”bara” vara bäst på teknik och praktiskt utförande, till att i dag ha en mycket mer aktiv och rådgivande roll där vi är med från början i processen, jobbar tätt ihop med arkitekten och driver våra idéer. En utveckling från tekniker till grafiker, kan man säga.

Andreas: När vi startade räckte det oftast långt för våra kunder att bilderna såg realistiska ut. I dag är detta en självklarhet, och fokus hamnar mer på de mjuka värdena i bilderna vi gör, som närvaro, atmosfär, story och ljus. Sånt som inte går att få fram med några enkla knapptryckningar.

Det händer att visionsbilder av arkitekturprojekt kritiseras för att stämma dåligt överens med den färdiga byggnaden. Rörelsen Arkitekturupproret utser till exempel ”Årets värsta fake view”. Hur ser ni på den debatten?

Andreas: En 3D-visualisering är egentligen inget annat än en modern version av handskissen. En bild som tas fram i ett tidigt skede för att ge arkitekt, beställare och slutkund en uppfattning om hur slutprodukten kan komma att se ut. När man fortfarande använde sig av handskisser var det ingen som väntade sig att skissen skulle motsvara den färdiga byggnaden till punkt och pricka. På motsvarande vis ska visualiseringen ses som ett arbetsredskap bland många i processen.

Jonathan: Ju närmare färdig byggnad, desto mer ”sann” kan illustrationen göras. Problemet är att redan den första versionen blir väldigt realistisk med dagens teknik, och riskerar att tolkas som ett löfte snarare än en skiss. Vårt uppdrag är ju att omvandla kundens vision till en så inbjudande bild som möjligt. Men eftersom det handlar om just en vision kan vi aldrig ta fullt ansvar för slutresultatet.

Nyfiken på Zynka Visuals arbete? Besök visual.zynka.se