Grönt ljus för utbyggnation av Skaraborgs sjukhus

Publicerat 2018-06-29

Den 26 juni fattade regionstyrelsen Västra Götaland det formella beslutet att utveckla Skaraborgs sjukhus med två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. Byggprojektet är det största i Skaraborg sedan sjukhuset uppfördes och beslutet utgör nu en stor pusselbit i målet att skapa ett modernt sjukhus som svarar upp mot framtidens behov.

– Vi är jätteglada över beslutet och att projektet nu får de medel det behöver. Det är ett viktigt hus för samhället och det känns härligt att vi har fått delta i utvecklingen. Vi är många som har arbetat med det här sedan 2012 och nu ser vi fram emot att få fortsätta dela med oss av vår kunskap inom vårdarkitektur och se projektet bli verklighet, säger Lena Kristiansson, studiochef Vård på Semrén & Månsson, på plats i projektkontoret vid Skaraborgs sjukhus, där utbyggnationen kan följas på nära håll.

Om- och tillbyggnationen av Skaraborgs sjukhus omfattar två separata fastigheter som ska byggas på västra sidan om befintligt sjukhus, och bindas samman på mitten i det som kommer att bli den nya akutentrén. Den norra, något mindre, fastigheten kommer att samla delar av psykiatrins verksamheter med både akutvård, dagvård och dygnet-runt-vård. I den andra byggnaden planeras en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart samt nya operationsavdelningar.

Den totala tillbyggnaden blir ca 65 000 kvm och görs i samarbete mellan Semrén & Månsson och Tyréns. Byggstart sker under hösten 2018 och hela projektet beräknas stå klart 2023. Genomförandebeslutet innebär nu att ByggDialog och Västfastigheter tillsammans med Semrén & Månsson kan gå vidare med framtagande av systemhandling med option på att få utföra fas 2.

Semrén & Månsson har lång erfarenhet inom vårdarkitektur. Bland nuvarande projekt märks förutom om- och tillbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus också utvecklingsprojekt för en ny form av specialistsjukvård i Göteborg. Tidigare har kontoret ritat och projekterat en total ombyggnation av Sollentuna sjukhus till ett modernt närsjukhus och specialistcentrum samt varit inblandade en rad projekt i Ryssland, bland annat pågående projektering av ett regionsjukhus i Krasnojarsk på 200 000 kvm och ett antal projekteringar i Moskva. Utöver byggprojekt håller Semrén & Månsson vårdstudio föreläsningar i olika forum på området vårdbyggnation. Man har även deltagit i kurser kopplat till sjukhusprojekt vid Arkitekturprogrammet på Chalmers.