Grönt ljus för Karlatornet och Karlastaden

Publicerat 2017-09-28

Så kom det glädjande beskedet att Länsstyrelsen godkänner detaljplanen för Karlatornet och Karlastaden. Ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt är därmed ytterligare ett steg närmare byggstart. Samtidigt utökas Semrén & Månssons uppdrag i området.

När den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings and Merril (SOM) år 2014 vann uppdraget att rita Karlatornet – som kommer att bli Nordens högsta byggnad – utsåg de Semrén & Månsson till sin lokala projektpartner. Sedan dess har kontoret deltagit i allt från detaljplaneprocess till planering av bostäder, hotell och parkeringar i och omkring tornet.

- Från början hade vi främst en rådgivande roll och hjälpte till att anpassa design och ritningar till svenska byggregler. Efterhand har vårt uppdrag utökats till att omfatta teknik- och formfrågor, och vi har nu hela ansvaret för byggprojekteringen av tornet, säger Peter Herder, uppdragsansvarig arkitekt på Semrén & Månsson.

Bakom Karlatornet och Karlastaden står fastighetsbolagen Serneke och NREP, och totalt planeras omkring 2000 bostäder i åtta kvarter som också omfattar kontor, handel, vårdcentral och skola. Nyligen har Semrén & Månsson, utöver uppdraget med Karlatornet, fått förtroendet att rita två av dessa kvarter – ett med kontor och ett med bostäder.

- Med vår breda erfarenhet av stadsutveckling och komplexa planprocesser är vi glada över att kunna bidra till framväxten av en så spännande stadsdel som Karlastaden. Vi ser framför oss en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar blandstad som lever hela dygnet, alla dagar, säger Sophie Dufva, chef för Semrén & Månssons Göteborgskontor.