Göteborgs Byggmästareförenings stipendium utdelat – Grattis Patrik!

Publicerat 2015-04-16

Patrik Magnusson har tillsammans med Anna Esbjörnsson och James Ford erhållit stipendiet Byggmästaren för sitt examensarbete ”Urban Timber - a resilient timber architecture in the city and a vision for mass customization”.

Vi ser fram emot många framtida träprojekt!

Examensarbetet finns att läsa här:
http://issuu.com/jamesford64/docs/urban_timber_web/1