Gammalt torg får nytt liv med arkitektur från Semrén & Månsson

Publicerat 2017-03-16

Vid Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa håller stadsdelen Selma stad på att ta form. Semrén & Månsson har ritat ett multifunktionellt hus för vård och handel som blir tongivande för den nya torgmiljön.

Bygget påbörjas vintern 2017/2018 som startskottet för en stor omdaning av området. Med vårdverksamheter, samhällsservice och butiker blir huset ett nytt nav i Backabornas vardag som kommer att bidra till en trygg och levande miljö runt torget.

- Det blir två huskroppar med tydlig karaktär och en gestaltning som spelar på kontraster. Vi har arbetat med gedigna material som står sig väl över tid, bland annat mörkt hårdbränt tegel med inslag av svarta glaserade stenar. Det ger ett solitt intryck som står mot den andra huskroppens lättare genombrutna fasadbeklädnad. Mot torget blir det stora glasade partier och i söder en grön vägg med växtlighet, säger arkitekten och studiochefen Tobias Fasth.

I framtiden ska stadsdelen Nya Selma inrymma 1000 nya bostäder, torg, parker, idrottshall, handel och stadsdelshus med rum för kultur. Det nya huset för vård och handel beräknas slå upp portarna för allmänheten under 2019 och beställare av projektet är GöteborgsLokaler.

Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/goeteborgslokaler/pressreleases/nya-hus-foe...