Förädling pågår: Här är det nya Gullbergsvass

Publicerat 2018-12-20

Från lager för tobak, vin och sprit till moderna kontorslokaler – med bevarad industrikaraktär från 1920-talet. Gullbergsvass är en spännande doldis i Älvstadens framväxt, där prisvinnande Pagoden nu får sällskap av nya projekt signerade Semrén & Månsson.

- Gullbergsvass är på väg att förvandlas från en baksida i staden till en attraktiv och tillgänglig del av Göteborgs centrum. Vårt bidrag är att ge de gamla industribyggnaderna nytt liv och ta dem in i framtiden, säger Jens Ragnarson, studiochef på Semrén & Månsson och ansvarig för ombyggnationen.

De kulturminnesmärkta industrifastigheterna runt Kämpegatan härrör från 1910- till 1930-talet. År 2012 omvandlade Semrén & Månsson det gamla tobakslagret Pagoden till moderna kontorslokaler, på uppdrag av fastighetsbolaget Bygg Göta. Bland annat monterades hela söderfasaden ner och återuppbyggdes som ett storskaligt tegelraster för maximalt ljusinsläpp. Samma år tilldelades Pagoden Per & Alma Olssons pris som en av Göteborgs två bästa byggnader.

- På Kämpegatan 6 blir omvandlingen inte fullt så dramatisk. Men även här jobbar vi med att bevara befintliga kvaliteter samtidigt som vi tillgodoser dagens krav på funktion och estetik, säger Jens Ragnarson.

Ett exempel är byggnadens små, kvadratiska fönster som under åren bytts ut och mist sin ursprungliga, spröjsade karaktär. Dessa har nu återställts och kompletterats med vertikala slitsar på var sida som släpper in mer ljus i lokalerna. Ett varsamt möte mellan gammalt och nytt som också syns invändigt, där bevarade råa ytor, smidesjärn och betongpelare samsas med nytt trapphus och moderna kontorslösningar.

Kontoren på Kämpegatan 6 är nu klara för inflyttning. Härnäst väntar renovering av ett gammalt gårdshus på byggnadens innergård. Och det tar inte slut där: bland annat ska grannhuset byggas om och en infillbyggnad uppföras på innergården. Alltsammans under ledning av Bygg Göta och Semrén & Månsson.

- Det är en häftig process att vara en del av. Med överdäckningen av Götaleden och den nya Götaälvbron får området snart en helt annan position i stadsbilden. Då ska vi självklart visa det från sin bästa sida, säger Jens Ragnarson.