En grönare syn på stadsplanering

Publicerat 2018-05-17

Hållbar stadsbyggnad, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster och klimatsmart byggande. Det är några av frågorna som Oskar Tagesson, arkitekt på Semrén & Månsson, driver som initiativtagare till Naturskyddsföreningens nystartade stadsplaneringsgrupp i Göteborg. Målet är att skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel.

- Som arkitekt har du alltid en mängd aspekter att förhålla dig till – allt från tillgänglighet till beständighet i material. Att betrakta djurlivet som en av dessa – ytterligare en kund att leverera till – är ett naturligt steg i att vidga arkitektens roll och ansvar, menar Oskar Tagesson, som redan i sitt examensarbete, Artland, vid Lunds universitet fördjupade sig i konsten att skapa artrika stadslandskap.

Engagemanget bottnar i ett personligt intresse för djur och natur och en lust att ta sig an de utmaningar vi står inför när det gäller förlusten av biologisk mångfald. Något som visat sig gå utmärkt att kombinera med intresset för att rita hus. I sitt arbete på Semrén & Månsson kan Oskar Tagesson till exempel bidra med tidig rådgivning i stadsbyggnadsprocesser, och hjälpa till att navigera i miljöskyddsfrågor så att misstag kan undvikas. Konkreta exempel är att länka samman olika grönområden, bygga med minimal miljöpåverkan, och mildra den påverkan projekten trots allt ger genom olika kompensationsåtgärder. Som att sätta upp fladdermusholkar.

- I framtiden hoppas jag att vi kan gå ännu längre och integrera lösningar som gynnar människan med lösningar som tillgodoser djurens behov. Till exempel utveckla hela fasadsystem anpassade efter olika arter, med springor för fladdermöss, hål i varierade storlekar för olika fågelarter eller vassväggar som fungerar som insektshotell, säger Oskar Tagesson.

Utöver arbetet i Naturskyddsföreningens stadsplaneringsgrupp, där han är sammankallande, är Oskar Tagesson en del av Semrén & Månssons hållbarhetsgrupp. Och han upplever att det sker en ständig korsbefruktning mellan hans ideella arbete och rollen som arkitekt.

- Jag börjar till exempel få stenkoll på Göteborgs Stads styrdokument – väldigt användbart när man vill påverka stadens planarbete. Jag bygger också successivt upp ett kontaktnät med till exempel biologer, träbyggnadsexperter och landskapsarkitekter som kan bli värdefulla samarbetspartner i Semrén & Månssons projekt.

Därför behövs natur i staden

Att ha en rik och varierad natur i städer har betydelse för både klimatanpassning och människors välmående, livsvillkor och rekreation. När fler och fler flyttar till städer är tillgången till närnatur dessutom viktig för att stärka människans koppling till naturen – inte minst för barn och unga som inte har samma möjlighet att ta sig långt på egen hand. Naturen i närmiljön blir då en påminnelse om att skydda och värna djur och natur, även utanför staden.

Om Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startades för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Med sina 226 000 medlemmar är den i dag Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation, som bland annat arbetar med att jaga miljöbovar och påverka politiker och lagstiftning. I Göteborg har föreningen sedan 1959 verkat för att bevara viktiga naturvärden och förbättra stadens närmiljö. Ett arbete som Oskar Tagesson och stadsplaneringsgruppen nu för vidare med nya perspektiv.