En fasad hämtad från sagornas värld

Publicerat 2019-05-07

Vad har Nils Holgersson, Körkarlen och Herr Arne gemensamt? Förutom att de alla är litterära karaktärer så pryder de nu också fasaden på Selma Lagerlöfs Torgs nya handelshus.

Handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg, ritat av Semrén & Månsson på uppdrag av GöteborgsLokaler, börjar nu få sin slutgiltiga form. Nyligen monterades den perforerade plåtfasaden på den del av huset som ska fungera som parkeringsdäck, där hålen i fasadbeklädnaden bildar namn på kända litterära karaktärer från några av Selma Lagerlöfs mest älskade verk.

Tobias Fasth, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson, har ansvarat för uppdraget. Han berättar om en lång process där många alternativ övervägdes innan valet föll på att gestalta handelshuset med ett abstrakt mönster.

– Inledningsvis tittade vi på många olika förslag. Ett var att klä fasaden i gröna glaslameller, men vi bestämde oss ganska snart för att använda oss av aluminiumplåt som är ett bra och hållbart material.

Till en början togs ett förslag fram där fasaden utsmyckades med ansikten. Tanken var att låta lokala ungdomar bli förevigade på handelshuset, men juridiska frågetecken styrde in arkitekterna på ett annat spår. Efter nya skisser och en hel del olika förslag började bitarna falla på plats. Genom att perforera metallkassetter har Semrén & Månsson tagit fram ett mönster bestående av namn på karaktärer hämtade från verk av Selma Lagerlöf. Här hittar vi Nils Holgersson, Gösta Berling, Marianne Sinclair och många andra.

Perforering som skapar effekt både in- och utvändigt

Fasaden, som består av drygt 8,8 miljoner hål i sammanlagt 966 kassetter, har en total yta på hela 1800 kvadratmeter. Totalt är drygt 30 procent av ytan perforerad, vilket skapar en unik effekt som varierar med ljuset över dygnet. Under dagen är det lätt att tyda orden på fasaden. Kvällstid släpper plåten igenom det befintliga ljuset från parkeringshuset och skapar en helt annan karaktär på huset. Eftersom så mycket av ytan är perforerad blir det också lätt att se igenom fasaden från insidan, där det naturliga ljusinsläppet bidrar till trygghet i parkeringshuset.

Handelshusets bottenvåning får i riktning mot Backadalen en betongfasad där det planteras växter. Med tiden kan växterna få möjlighet att klättra utmed fasaden och skapa en grön miljö.

I augusti öppnas handelshuset för allmänheten, och invigning sker den 29–31 i samma månad.