Det läkande rummet

Publicerat 2018-10-10

Tänk dig att du blir tvungen att vistas på sjukhus en längre tid. Hur skulle du önska att miljön såg ut för att hjälpa ditt tillfrisknande? Den typen av frågor måste man ofta ställa sig om man jobbar med vårdarkitektur. Och en som sitter på många svar är arkitekten Lisa Wänström på Semrén & Månsson.

- Forskning visar att vårdmiljöer med vissa egenskaper kan bidra till minskad stress, oro och smärtupplevelse, vilket kan påskynda tillfrisknandet och minska behovet av smärtstillande läkemedel. Det är detta som kallas evidensbaserad design, berättar Lisa Wänström.

Evidensbaserad design bygger på mätbar kunskap om arkitekturens betydelse för en god läkande miljö. Man arbetar till exempel mycket med begreppet ”positiv distraktion”. Det kan handla om att erbjuda utblickar, gärna över naturen, maximera tillgången till dagsljus och se till att det finns grönska inne i rummet. God konst är ett annat bra exempel på positiv distraktion, men urvalet är viktigt – konsten får inte bidra till att väcka oro.

- Den här typen av miljöer är komplexa eftersom många tekniska krav påverkar rummets utformning och möjlighet till möblering. Vår uppgift som arkitekter är att inom dessa ramar göra plats för människan och hennes upplevelse; skapa sinnliga upplevelser som tar fokus från det institutionella. Där gör även subtil formgivning stor skillnad, som en ledstång i trä eller en genomtänkt färgsättning som samspelar med dagsljuset, säger Lisa Wänström.

Att skapa läkande vårdmiljöer handlar mycket om att balansera patientens individuella behov med verksamhetens. På så vis arbetar mjuka och hårda värden tillsammans. Upplevelser i form av syn, känsel, hörsel, lukt och smak möter praktiska lösningar som rätt korridorbredd för att två sängar ska kunna mötas.

Miljöns betydelse för patientens mående är också något som möbelföretaget Kinnarps har tagit fasta på i sitt nya koncept för vårdmöbler, NextCare. Inför lanseringen bjöds Lisa Wänström in som en av flera experter till ett filmat samtal om morgondagens vårdmiljöer. 

Se hela filmen här: https://vimeo.com/284723491