Dags för blandstad på riktigt längs Skånegatan

Publicerat 2017-12-13

Nära 300 nya studentlägenheter och hyresrätter, kontor, hotell och verksamhetslokaler. Ett kvarter som sjuder av liv, med mångfald och hållbarhet som självklara byggstenar. Så planerar Semrén & Månsson att utveckla hörntomten vid Ernst Fontells plats i centrala Göteborg – ett första steg mot ett mer dynamiskt evenemangsstråk.

- Vi är glada att få möjlighet att jobba med den här tomten. Det handlar inte bara om att bygga nya bostäder, utan snarare om att tillföra en ny dimension och nytt liv till ett område som i dag upplevs som öde stora delar av dygnet, säger Elin Wallinder, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson.

Läget är onekligen unikt. Närmsta granne är polishuset och i övrigt domineras stråket av verksamheter som kontor, hotell, skolor och arenor. Markreservationen som Semrén & Månsson fått tillsammans med Robert Dicksons stiftelse, SGS studentbostäder och Klippan Kulturfastigheter blir på sätt och vis startskottet för den utveckling som kan komma att ske i området de närmaste åren.

- Lyckad stadsplanering förutsätter ett helhetsperspektiv. Den ensidiga bebyggelsen utmed Skånegatan har gjort att området skärmats av från stadens folkliv, något som vi i konsortiet Plats för Göteborg arbetat med att förändra i den stadsvision vi tagit fram för området. Bostäderna på Ernst Fontells plats går helt i linje med vår vision, säger Sophie Dufva, chef för Semrén & Månssons Göteborgskontor.

Med det nya kvarteret sluts ett i dag otydligt gaturum samtidigt som kopplingen till Gårdas bostadskvarter stärks. Blandningen av studentbostäder och hyresrätter, kontor och publika bottenvåningar öppnar för mångfald, och på husens gröna tak planeras takterrasser med mellanliggande studierum där studenter kan mötas. Kvarteret kommer även att inrymma huvudkontor för Robert Dicksons stiftelse och SGS Studentbostäder.