Charette gav vinst!

Publicerat 2015-03-19

Semrén & Månsson har vunnit ett parallellt uppdrag för Järngrinden i Borås. Uppdraget genomförs i charetteform – en erfarenhet som har gett mersmak.

”Det är en spännande arbetsform där vi tillsammans, beställare, arkitekter och representanter från stadsbyggnadskontoret, bjuder in till medborgadialog under projektets utveckling” säger Elin Wallinder, studiochef Bostad Göteborg.

En charette kan liknas vid en väl förberedd workshop där alla viktiga intressenter i en planeringsfråga intensivt arbetar tillsammans för att utveckla gemensam kunskap, förståelse och visioner inför en uppgift.

Projektet innefattar ett bostadskvarter om cirka 80 lägenheter med stort fokus på skala och materialitet. Kontoret arbetar nu vidare med detaljplanearbetet.