Bostäder, arbetsplatser och ny arena i vision för Göteborgs evenemangsområde

Publicerat 2017-05-23

Göteborg håller på att växa ur sitt evenemangsstråk. I dag har Plats för Göteborg presenterat ett stadsutvecklingsförslag för området innehållande bland annat ett nytt Scandinavium, nytt Valhallabad, nya multisporthallar, en ny Lisebergshall, kontor, hotell och 5000 nya bostäder.

Plats för Göteborg är ett konsortium bestående av byggherrarna Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter och Wallenstam, arkitekterna White, Semrén & Månsson och Wingårdhs samt teknikkonsulterna Sweco. I ett gemensamt initiativ har konsortiet tagit fram en plan för utvecklingen av området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. En central plats som idag är underutnyttjad och utgör en barriär mitt i staden.

Gestaltningen av området har skett i samarbete mellan de tre arkitektkontoren Semrén & Månsson, White och Wingårdhs. I det arbetet har Semrén & Månsson särskilt fördjupat sig i det nya stadsbadet samt de bostäder som ska ge stadsdelen nödvändigt liv. Genom att integrera den nya arenan med en kvartersstruktur med verksamheter i bottenvåningarna vill man skapa en stadsdel som lever året runt, dygnets alla timmar.

- Evenemangsstråket upplevs i dag ofta som öde och otillgängligt då evenemang inte pågår. Vi tror att om man börjar med att se till blandstadens funktionsmix, med bostäder, arbetsplatser och service, så kan stadsdelens liv berikas av och inte baseras på vad för event som sker i arenan. Resultatet blir en stadsdel som tilltalar såväl de som lever sitt vardagsliv där som den mer långväga besökaren, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Levande bostadsmiljöer vid grönska och vatten

I visionen har man tagit fasta på bostadskvaliteter som grönska, hållbarhet och närhet till vatten. Förslaget visar en uppbruten kvartersstruktur, där höjderna varierar. Högre volymer möter den nya arenan och signalerar det nya stråk som går över Burgårdsparken till Gårda. Mot ån blir kvarteren mer småskaliga och intima med lägre våningshöjder.

- Vi vill lyfta fram den lilla skalan och skapa rum för vardagsliv – helt avgörande när ny stad ska planeras. Burgårdsparkens grönska och Mölndalsåns vattenspegel kombineras här med den täta struktur som krävs för att stadsliv ska uppstå, säger Sophie Dufva, arkitekt och chef för Semrén & Månssons Göteborgskontor.

Plats för Göteborg tar ett helhetsgrepp kring arenaområdet och skapar en ny stadsdel med rum för hela livet – från de yngsta till de äldsta, från jobb till lek. Med hänsyn till de komplexa förutsättningar som råder i området erbjuds här en levande, trygg och spännande miljö för alla göteborgare att ta del av.