Årsta ute på samråd

Publicerat 2013-02-13

Semrén & Månsson blev inbjudna till parallellt uppdrag att rita ett bostadskvarter på Årstafältet och gick därefter vidare med projektuppdraget. Med ett enkelt och yteffektivt normalplan skapades förutsättningar att på tomten åstadkomma något nyskapande med historisk anknytning. Här syns tydliga referenser till Årstas unika 50-talsstruktur och formspråk förenat med dagens gestaltningsprinciper.

Variationen i höjd samt förhållandet mellan gavel och långsida ger kvarteret en egen identitet och ett levande taklandskap. Här skapas en stark siluett som är varierad, experimentell, flexibel och lekfull. Projektet tog konceptuellt avstamp i att likna taklandskapets linje med en pulserande hjärtrytm som rör sig runt kvarteret. På en sida av kvarteret ges möjlighet till förträdgårdar som både kan nyttjas privat eller offentligt med publika lokaler och verksamheter. Husen får en stor andel boendeyta under taket vilket ger en exklusiv vindskänsla med möjlighet till ljusinsläpp från ovan. Kvarteret är slutet och volymen hålls visuellt samman som en enhet med hjälp av fasadmaterialet - mörkt tegel mot gatan och ljust mot gården. Utkragande och franska balkonger samt fönstersättningen ger rytm åt den sammanhållna fasaden.