Arkitekturen som lyfter vården

Publicerat 2018-04-05

I de stora förändringar som Göteborgssjukvården står inför har arkitekterna en viktig roll. Det vet Lisa Wänström, arkitekt på Semrén & Månsson, som härom veckan föreläste på konferensen Framtidens operationsavdelning 2018 i Stockholm.
- Lokalerna vi utformar ska dels stötta vårdpersonalen i deras arbetssätt, dels ge patienten en bättre sjukhusvistelse. Man kan säga att arkitekturen ska förmedla en berättelse om tillfrisknande.

Våren 2017 vann Semrén & Månsson tillsammans med Norconsult uppdraget att rita det ena av två nya specialistsjukhus som planeras i Göteborg. Lisa Wänströms föreläsning tog avstamp i det konceptprogram som tagits fram för specialistsjukhusen under det gångna året, och hon berättade bland annat hur arkitekter, vårdpersonal och fokusgrupper arbetar tätt ihop för att utforska gränserna för hur modern specialistsjukvård kan bedrivas. En utmaning som handlar lika mycket om lokalernas utformning som om patientens roll i vårdmiljön.

- Det är ett stort ansvar att arbeta med vårdarkitektur. Vi utformar lokaler där människor är tvungna att vistas i ett utsatt läge, och som arkitekt måste du bemästra spännvidden mellan de högteknologiska operationssalarna och de mänskliga, läkande miljöerna för uppvak och återhämtning. Mycket handlar om att patienten ska känna sig delaktig och trygg i vårdsituationen, säger Lisa Wänström, som har lång erfarenhet på området.

Skilda professioner i nära samarbete

Med sig på föreläsningen i Stockholm hade Lisa Wänström projektkollegan Marie Tauson, enhetschef för vårdavdelningen vid Frölunda specialistsjukhus och projektledare för dagkirurgiskt centrum vid etableringen av de nya specialistsjukhusen. Just samarbete över professionsgränser är utmärkande för sjukhusprojekt, och i konceptutvecklingen för specialistsjukhusen har allt från operationssjuksköterskor till logistiker deltagit. Ett arbetssätt som är en förutsättning för att kunna planera lokaler som stödjer verksamheten, menar Lisa Wänström.

Dagsljus och grönska gör oss friskare

Att arkitekturen har betydelse för patienters tillfrisknande är också väl belagt i forskningen. I dag talar man alltmer om evidensbaserad arkitektur, där exempelvis tillgång till dagsljus och utblickar i patientmiljöer har visat sig kunna korta vårdtiderna.

- Det är tankar som vi arkitekter har framhållit länge och det är glädjande att vi får allt mer gehör för detta inom sjukhusplanering, säger Lena Kristiansson, arkitekt och chef för Semrén & Månssons vårdstudio, och framhåller kontorets tidigare projekt Sollentuna sjukhus som ett lyckat exempel.

Där har man arbetat utifrån temat ”in med parken i huset”, med riktade utblickar mot den omgivande naturen, inslag av trä och växter i alla delar av sjukhuset och extra fokus på patienttäta områden som entréhall, väntrum och dagrum.

Och med rötter som sträcker sig tillbaka till 1960-talet råder det ingen brist på erfarenhet i Semrén & Månssons vårdstudio. Utöver det nya specialistsjukhuset i Göteborg jobbar man just nu för fullt med om- och tillbyggnaden av Skaraborgs sjukhus i Skövde. Samtidigt deltar studions arkitekter aktivt i samhällsdebatten – närmaste tiden bland annat som kritiker för studentprojekt i kursen Arbetets rum på Chalmers.