Arkipelago

Publicerat 2014-03-17

I år har Semrén & Månsson varit med på Arkipelagomässorna på Chalmers och KTH. Precis som föregående år har det varit intensiva dagar med många intressanta och inspirerande samtal med studenter från alla olika årskurser. Vi tackar årets arrangörer för två mycket lyckade arrangemang!

Arkipelago drivs av studenter på respektive skola som ordnar olika typer av mötesplatser mellan studenter, företag och organisationer i skolmiljö där huvudarrangemanget är Arkipelago.