Värdeskapare sedan 1969

Sedan starten 1969 har vi nyfiket tagit oss an möjligheter och utmaningar. Vi har öppnat blicken mot vår omvärld för att utveckla arkitektens roll, hitta nya samarbetsformer och utmana det standardiserade. Vi har sett branschen förändras men också varit med och drivit på utvecklingen. För vi vet att bara de som vågar tänka nytt fortsätter att utvecklas.

Och det tänker vi göra.

Under vårt jubileumsår utforskar vi aktuella ämnen och delar med oss av insikter och utsikter inför 2020-talet – här på siten, genom seminarier och i dialoger. Målet är ytterligare 50 år av värdeskapande arkitektur, för att tillsammans bygga ett än bättre samhälle.