Utsikt: Så utvecklas bostadsbranschen det kommande decenniet

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar, men är också fullt av spännande möjligheter. Här är trenderna som Semrén & Månssons bostadsstudio – med input från flera beställare – förutspår kommer att påverka vår vardag allra mest.

Digitaliseringen slår igenom i boendemiljön

Vi går mot en alltmer digitaliserad värld och vårt boende är inget undantag. Saker som vi i dag flinar lite åt, som kylskåp som berättar att mjölken snart är slut, är snart en lika självklar del av våra liv som att kolla i mobilen när bussen går. I framtiden blir bostadsfastigheterna mer av en del i en leverans. Det sker en vardagstjänstrevolution med fler hushållsnära tjänster, mer hushållsnära logistik och nya konsumentnära tjänster i och kring hemmet, vilket också påverkar utformningen av de hus vi skapar.

I det digitala grannskapet kan vi nätverka, möta våra grannar och förenkla vardagen med appar som visar vad som finns att låna eller hyra i närområdet. Samtidigt samlar de tekniska enheterna i vår omgivning ständigt in data om oss och våra beteenden.

- Dessa data kan hjälpa arkitekterna att skapa mer träffsäkra bostadslösningar för olika målgrupper. Vi går helt enkelt från att gissa eller ha en känsla för något till att veta säkert, säger Camilla Järned, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson i Stockholm.

Fullservice eller råkoncept – går vi mot två ytterligheter?

Delningsekonomi som co-living, samägda sällanprodukter, cykel- och bilpooler är här för att stanna. Men istället för att som i dag begränsas till några få områden går vi nu mot en all-inclusivetrend där all tänkbar service finns i anslutning till hemmet. Vi blir mer och mer öppna för att dela sociala och funktionella ytor. I gengäld får vi tillgång till allt från städning till matleveranser, fastighetsskötsel och gym, och den som önskar kan rentav flytta in i en fullt möblerad lägenhet.

Trenden visar hur mänskliga möten, samarbete och kreativt tänkande blir allt viktigare för att skapa värde och driva utvecklingen framåt. När detta vägs samman med nya familjekonstellationer ställs nya krav på hur vi utformar framtidens boendemiljöer. Det blir till exempel vanligare med flexibla byggnader och rumslösningar som enkelt kan anpassas efter människors skiftande behov.

- Kanske får vi se mer av råkoncept, där man bygger ett skal som sedan fylls av de som flyttar in. Då kan bostaden byggas om när livsförhållandena ändras, men lika gärna omvandlas till kontor, hotell, skollokaler eller något annat i framtiden, säger Elin Johansson, studiochef på Semrén & Månsson i Göteborg.

Även arkitektens roll förändras

I takt med att nya finansieringsmetoder och upplåtelseformer dyker upp kommer arkitekterna att möta delvis nya kunder. En sådan grupp kan vara byggemenskaper, ett fenomen som redan fått brett genomslag i andra europeiska länder.

- När beställaren är en grupp oerfarna privatpersoner blir vår roll som pålitliga rådgivare helt avgörande. Då krävs en vidare kompetens för att hålla ihop helheten – något vi har erfarenhet av på Semrén & Månsson genom våra projekt i egen regi, säger Camilla Järned. 

Att arkitekten får en mer samordnande roll är också ett naturligt steg i den snabba tekniska utveckling som just nu sker. När robotar bygger och monterar och en mängd konsulter jobbar i samma digitala modell krävs att någon överblickar processen och fungerar som länk mellan olika parter.

- Överhuvudtaget är samarbete en nyckelfråga, viktig för all utveckling. Utan ett brett och branschöverskridande samarbete är vi till exempel chanslösa i omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle. Och när hållbarhetsfrågan nu på riktigt blir en del av affären kan vi arkitekter vara drivande i utvecklingen tack vare vårt helhetsperspektiv, säger Elin Johansson.