I Ryssland är Semrén & Månsson samhällsutvecklare i stor skala

Maria Broman är chef för Semrén & Månssons internationella verksamhet. När hon ser tillbaka på de senaste fem åren i Ryssland konstaterar hon att arkitektkontoret inte bara etablerat sig som en stabil aktör på den ryska marknaden, utan även byggt upp en respekt som ett kontor att räkna med.

Semrén & Månsson har varit verksamma i Ryssland i snart tio år och har genomfört sjukhus- och bostadsprojekt över hela landet. Idag är kontoret representerat i både Moskva och Sankt Petersburg med över 50 medarbetare som inkluderar arkitekter, ingenjörer och konstruktörer. Genom att utgå ifrån människan har Semrén & Månsson tillfört en ny syn på arkitektur i sina projekt, vilket gör tydlig skillnad i det ryska samhällsbygget och kontoret har blivit känt för att skapa arkitektur som adderar fler värden utöver vacker form eller ren funktionalitet.

Som arkitekter vill Semrén & Månsson aktivt bidra till att utveckla ryska städer där människor trivs och vill bo och arbeta. I Ryssland har det till exempel inte varit självklart att arkitekter ser det som sin uppgift att utforma trygga, gröna och inbjudande utomhusmiljöer. Dessutom är kontorets fokus på energieffektivitet, ytplanering och hållbarhet en ny företeelse för många ryska beställare.

- I Ryssland tar vi en generalkonsultroll i projekten. Ett arbetssätt som innebär att vi tar ansvar hela vägen från projekteringsskedet till byggnation, vilket skapar en trygghet hos beställaren att visionen faktiskt kommer att realiseras. Den här utvecklade arkitektrollen är något jag hoppas och tror kan vara något för Sverige att ta efter, säger Maria Broman.