Hallå där Magnus Kempe, Kairos Future

Som senior konsult på trend- och omvärldsanalysföretaget Kairos Future har Magnus Kempe stenkoll på hur digitaliseringen påverkar våra liv och sättet vi gör affärer på. I förra veckan gästade han Semrén & Månsson för en frukostföreläsning – och vi passade på att ställa frågorna alla vill ha svar på.

Digitaliseringen är på allas läppar. Vilken ser du som den största utmaningen för bygg- och fastighetsbranschen de närmaste åren?

En verklig utmaning för företagen blir att skaffa sig rätt kompetens i tid för att ta tillvara möjligheterna. Trots förändringstrycket från digitaliseringen har det hittills funnits en utbredd ömsesidig okunskap, hos organisationer såväl som kunder och brukare. Det är helt enkelt svårt att hitta motivation till förändring när allt går bra. Men om man väntar med att agera tills det börjar krisa kan det i värsta fall vara för sent.

Även om trenden är stark kan det fortfarande kännas tryggare att göra som man alltid gjort. Vad vill du säga till den som tvekar att ta steget?

Organisationer är av naturen trögrörliga. Men rent krasst: Vill du tjäna mer pengar? Bidra till en bättre värld? Rädda klimatet? Ja, då måste du ta steget. Det finns gott om starka incitament, men än så länge tycks många förbise dem. I grund och botten är det en ledningsfråga – att hitta drivkraften för sin egen organisation och utvärdera de lösningar som redan finns. Oavsett om drivkraften är egennytta eller samhällsnytta.

Finns det något som alla byggherrar och fastighetsägare borde göra redan nu för att inte halka efter?

Det skulle vara att skaffa sig kunskap – om vilka data som finns och hur denna information kan vara intressant för företaget. Ju mer man lär sig, desto mer nyfiken blir man oftast. Information är en förhållandevis billig investering. Lär av den data du får fram för att sedan testa och utvärdera möjligheterna för just ditt företag.

Och vilka risker behöver man trots allt förhålla sig till?

På både individ- och samhällsnivå är datasäkerhet en nyckelfråga. Med oändliga möjligheter följer också väldigt många hot, och alla som hanterar stora mängder data behöver arbeta aktivt för att informationen inte ska hamna i fel händer. Men återigen: ju mer kunskap du har, desto bättre förutsättningar att bedöma både risker och möjligheter.

Om du fick ge ett råd till företagsledare på temat digitalisering – vilket skulle det vara?

Rätt använd kan digitaliseringen generera enorma vinster för samhälle, miljö och klimat. Mitt råd måste alltså bli: ”Think global, act local”. Använd datan du äger för att göra gott och försök att angripa större frågor än företagets omedelbara vinstintresse. I stället för att ”bara” källsortera privat – agera som samhällsförbättrare i din yrkesroll. Det är där du kan göra skillnad på riktigt.