Hallå där Joakim Staaf, projektledare på Västfastigheter

Semrén & Månsson har lång erfarenhet av att rita vårdbyggnader och hög kompentens inom BIM-projektering. Den digitala utvecklingen har nu gjort det möjligt att sätta människan i centrum för processen på ett helt nytt sätt. Ett exempel på detta är utbyggnaden av Skaraborgs sjukhus där Semrén & Månsson ansvarar för 27.000 kvm nybyggnad innehållande psykiatrisk vård. Under projekteringen har verksamheten besökt sin framtida arbetsplats redan på planeringsstadiet i en digital 3D-modell med hjälp av VR. Hur har responsen varit?

- Det har varit mycket uppskattat. Det är svårt för en person som inte är van att läsa 2D-ritningar att bilda sig en rumsuppfattning utifrån streck på ett papper. Att riktigt förstå hur det kommer att se ut. Med hjälp av 3D-modellen har personalen i detta projekt kunnat vandra omkring på sin blivande arbetsplats och tidigt haft möjlighet att komma med synpunkter. För oss innebär arbetet med en BIM (Building Information Modell) att vi sparar mycket tid och arbete på idéstadiet.

Västfastigheter bygger och förvaltar ett flertal vårdbyggnader. Vilka andra fördelar ser du med att skapa en digital tvilling?

- Tillbyggnaden på Skaraborgs sjukhus är totalt 65 000 kvadratmeter stor. Den digitala modellen gör att projektet, trots sin storlek, blir översiktligt på ett helt annat sätt än på A3-ritningar. En innergård på 900 kvadratmeter till exempel blir mycket liten och svårtydd på en A3:a. Dessutom har ett sjukhus en abnorm mängd installationer ovan innertaken. Här går bland annat gasledningar, vatten, avlopp och elinstallationer. Det är mycket trångt och risken för dyrbara krockar vid installationen är stor. När vi arbetar med BIM har vi möjlighet att anordna samordningsmöten med våra entreprenörer där vi tillsammans kan gå igenom installationerna i 3D-modellen. Det sparar mycket tid samtidigt som det skapar förståelse mellan de olika parterna.

Hur planerar ni att använda BIM framöver?

- Det enda man med säkerhet vet efter att ha byggt ett sjukhus är att det snart kommer byggas om. Verksamheter flyttas och lokalerna behöver anpassas på nytt. Vi har som ambition att utveckla vårt arbete med BIM så att vi får ännu större nytta av tekniken i förvaltningsskedet. Det hade varit värdefullt om vi vid ombyggnation direkt på plats kunde göra ändringar i den digitala modellen. Till exempel på en iPad. Detta hade sparat mycket administration för oss – och vi jobbar redan nu för att kunna nå dit.

Till sist – hur känns det att besöka en 3D-modell med VR?

- Vi har arbetat med 3D-modeller i nästan samtliga projekt sedan 2014. Men detta är första gången vi använder VR. Och jag måste säga att det är mycket verklighetstroget. När jag provade så gick jag upp på taket, tittade överkanten och blev höjdrädd med en gång.