Hallå där Jacob Torell, VD på Next Step

Det visionära fastighetsbolaget Next Step är en återkommande samarbetspartner till Semrén & Månsson, med gemensamma projekt som Nya Hovås och högaktuella GoCo Health Innovation City i Mölndal. Vi lät Jacob Torell, vd och medgrundare, dela med sig av bolagets framgångskoncept.

Det är turbulenta tider i bygg- och fastighetsbranschen. Vilka ser du som de största utmaningarna det kommande decenniet?

Att anpassa sig till marknaden, noga analysera marknadens behov och vara öppen för nya möjligheter och trender. Att inte under några omständigheter rulla på som vanligt utan hela tiden utmana gamla sanningar och arbeta efter devisen: det var INTE bättre förr.

Next Step har gjort sig känd som en aktör med bra känsla för trender. Ett talande exempel är utvecklingen av stadsdelen Nya Hovås, en riktig framgångssaga där ni tycks ha träffat rätt redan i visionsstadiet. Vad är hemligheten bakom er fingertoppskänsla?

Stort fokus på genomförande och mindre fokus på strategi. Förstå behoven, levandegör visionen, prototypa möjligheterna, utveckla tillsammans och genomför målinriktat.   

I jättesatsningen GoCo Health Innovation City i Mölndal ska en helt ny stadsdel planeras med fokus på hälsa och Life Science. En utmaning är att miljön måste förhålla sig till dagens behov och förutsättningar och samtidigt vara flexibel nog att möta en föränderlig framtid. Hur hanterar ni detta?

Vi har en flexibel stadsplan i botten som erbjuder stora möjligheter för en varierande arkitektur och innehåll. Projektets första byggnad måste innehålla lite av allt.  

Vilka är dina tre bästa råd till branschen?

Jobba med samskapande stadsutveckling, inkludera många tidigt i processen och var öppen för att tänka om.