Hallå där Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan

Utsedd till det prestigefyllda priset ”Årets Hållbarhetschef”, med beskrivningen ”innovativ och nytänkande” är Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, rätt person att svara på frågor som berör hållbarhet i branschen.

Vasakronan har ett uttalat hållbarhetsfokus med hög andel miljöcertifierade fastigheter och satsningar på gröna hyresavtal. Hur ser du på byggherrars och fastighetsägares ansvar i det hållbara samhällsbygget?

Vi har en väldigt stor och viktig roll, som vi nog tyvärr delvis har missuppfattat, eftersom många verkar tro att vi kan rädda världen genom att bygga en massa nya gröna byggnader.

Hållbarhet och ekonomi betraktas fortfarande ofta som separata frågor, som i värsta fall ställs emot varandra. Hur har Vasakronan gjort för att integrera hållbarhet i affärsplanen och samtidigt uppnå lönsamhet?

Minskad miljöpåverkan handlar ofta om att minska sin förbrukning av naturresurser. Det är ofta lönsamt enbart på grund av sparade kostnader. Men vi ser även fördelar i hyresgästmarknaden eftersom många av våra hyresgäster ställer krav på låg energianvändning samt miljöcertifiering. Det gör att risken för vakanser och kostsamma hyresrabatter minskar i våra byggnader. Sen ser vi stora ekonomiska vinster när det gäller finansieringen. I dag är cirka 40 procent av vår upplåning grön och räntan på den gröna upplåningen är väsentligt lägre än den icke-gröna upplåningen.

Vilka åtgärder för hållbar utveckling hoppas du att vi får se mer av i fastighetsbranschen närmaste decenniet?

Vi behöver ett mycket större fokus på klimat – både vad gäller utsläppen från byggmaterialen och den indirekta påverkan byggnaden kommer att ha i form av transporter till och från byggnaden. Sen behöver vi även fundera på hur våra byggnader klarar det ändrade klimat vi ovillkorligen kommer att mötas av inom ett par decennier.

Några konkreta råd till företag som vill men ännu inte vågat satsa?

Läs på färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor. Där finns förslag på åtgärder och lösningar som vi kommer att behöva tillämpa för att bli fossilfria till 2045. Börja arbeta med dem så snart som möjligt. Jag tror att de bolag som inte förstår klimatfrågan och agerar på den snabbt kommer att slås ut.

Det finns självklart en massa sociala frågor som också är viktiga och behöver lösas. Men inget av det har någon som helst betydelse om vi inte gör allt vi kan för att hejda de värsta klimatförändringarna.