Data – framtidens största fastighetstillgång

Antalet digitaliserade mätpunkter i en modern fastighet blir allt fler. Inom en inte alltför avlägsen framtid beräknas fastighetens data generera samma, eller till och med högre, värde som den fysiska fastigheten. Det innebär att du måste ta kontroll över dina data idag – annars kommer någon annan göra det.

Tekniken blir allt mer integrerad i varje komponent av en fastighet. Vi kopplar upp prylar, bygger infrastruktur för kommunikation och samlar in data för att styra och övervaka en fastighet. I den pågående digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen är data helt enkelt bränslet som driver förändringarna framåt och skapar värde.

En integrerad del av fastighetens underhållsplan

Nästa stora revolution utgörs av den digitala tvillingen. Genom att bygga upp en digital kopia av den fysiska fastigheten som visualiserar data i realtid, får fastighetsägarna bättre kontroll över all information i och kring fastigheten.

Den digitala tvillingen måste bli en del av underhållsplanen så att den blir ett aktivt redskap där all information finns samlad. Med hjälp av artificiell intelligens kan plattformen indikera var, när och hur olika insatser ska göras, både på kort och lång sikt.

Därmed går vi från reaktivt, dyrt underhåll till proaktivt, kostnadseffektivt underhåll. Men inte nog med det. Med en fullständig överblick av fastigheten i realtid kan tvillingen även bidra till att identifiera potentiella energieffektiviseringar eller ge förslag på åtgärder för att skapa högre beläggning av outnyttjade ytor.

Data transformerar fastighetsägarnas affär

Den allra största fördelen med att arbeta datadrivet är alla nya möjligheter att ta välinformerade och faktabaserade beslut. Men för att gör affärsnytta fullt ut måste informationen organiseras och göras tillgänglig på ett enkelt sätt. Med moderna algoritmer och verktyg för visualisering kommer den till helt ny användning – och först då kan den skapa nya insikter och nyttor.

Via den digital tvillingen kan man lägga grunden till helt nya intäktsströmmar, förändra användarupplevelsen och erbjuda nya värdeskapande och personifierade tjänster. I praktiken går fastighetsägaren från förvaltare till tjänsteleverantör; en aktiv partner i människors liv, som proaktivt kan förutse nya behov och anpassa upplevelserna efter varje användares preferenser.

En av de främsta konkurrensfördelarna är flexibilitet. Behoven förändras över tid och i takt med att vi integrerar ny teknik. Hem kan nu bättre anpassas till de boendes önskningar och livssituation, arbetsplatser kan enklare addera nya funktioner och växa i takt med företagets behov. Tjänster som matleveranser, lokalvård, friskvård blir en integrerad del av fastighetsupplevelsen.

Men även säkerheten kan stärkas med hjälp av de nya insikterna. Dels vad det gäller tryggheten i och kring fastigheten, men också genom att bidra till bättre motståndskraft mot miljöfaktorer som extremväder eller brister i energiförsörjning. Fastigheten blir helt enkelt smartare och mer robust rustad för framtidens utmaningar.

Dags börja att omvärdera värdet av din data?

Samtidigt är vi bara i inledningsfasen av en ny era inom fastighetsförvaltning. Den nya informationen kommer kunna användas inom områden vi ännu inte är medvetna om. Den tekniska utvecklingen går snabbt och nya applikationer utvecklas ständigt. Det innebär att data blir en allt mer dyrbar råvara, eftertraktad av många.

En helt ny marknad växer fram, bestående av aktörer som utvinner och använder fastighetsdata för att utveckla nya tjänster. Är du fastighetsägare? Då kan du vara säker på att andra förr eller senare vill få tillgång till din information. Därför gäller det att forma en strategi redan idag. Du måste ta ägandeskap av din data, annars gör någon annan det.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Petter Bengtsson på petter.bengtsson@zynka.se eller 0730-34 79 94.